یک دانا

Keeper

با یک دانا همراه باشید احتمالاً تا به حال نام عنوان Stardew Valley که بسیاری به آن لقب Harvest Moon دوبعدی و پیکسلی دادند را شنیده‌اید. عنوانی که با پیاده‌سازی ایده رسیدگی به یک مزرعه و سایر کارهای مربوط نظیر دامداری و تجارت در یک فضای پیکسلی و دوبعدی موفقیت بسیار بالایی به دست آورد. […]

۴ام شهریور ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها