یک دانا

Forbes

ماهنامه دنیای فوتبال: در دنیا ورزش حرفه ای به راحتی می توان از طریق برد و باخت تشخیص داد که چه تیمی بالا و چه تیمی پایین است. اما وقتی پای ارزش یک برند ورزشی براساس در آمد تعیین می شود یک تیم ورزشی یا یک ورزشکار می تواند ارزش افزوده ایجاد کند. نشریه معتبر […]

۲۶ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها