یک دانا

۱۳۵۷

با یک دانا همراه باشید ۲۵ شهریور ۱۳۵۷- زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۷ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، شهرستان های جنوب خراسان به ویژه طبس را به لرزه درآورد. در آمارهای متفاوت، تلفات این زلزله بین ۱۹ تا ۲۵ هزار نفر اعلام شده است.

۲۵ام شهریور ۱۳۹۷ بدون نظر

با یک دانا همراه باشید ۲۸ مرداد ۱۳۵۷- سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم ، دچار آتش سوزی عمدی شد و ۳۷۷ نفر از تماشاچیان آن پشت درهای بسته، زنده در آتش سوختند.

۲۸ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها