یک دانا

١٢ساعت

با یک دانا همراه باشید وزیر کشوردر پاسخ به منتقدان رئیس جمهور گفت: روحانی حداقل ١٢ ساعت در روز کار مى کند.

۲۰ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها