یک دانا

آپش

برترین ها – ترجمه از احمد محمدی: آیا واقعا می توانید تصور کنید که زندگی برای بعضی از ثروتمندترین مردم جهان چگونه است؟ شاید بتوانید چندتا حدس بزنید اما وقتی لیست ما را تا آخر خواندید، از چیزهایی باخبر می شوید که حتی در خواب هم نمی توانستید ببینید! دبی مترادف ثروت و هر چیز […]

۷ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها