یک دانا

آسانسوری

عکس: تبلیغات از نوع آسانسوری!

آسانسور محل مناسبی برای ارائه تبلیغات است. زیرا تبلیغات آنها در صورتیکه خلاقیت کافی داشته باشد حتماً دیده میشود و خوب به یاد می ماند.

۱۷ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها