یک دانا

آزاردهندهترین

آزاردهنده‌ترین و ناخوشایند‌ترین سکانس‌های تاریخ سینما

برترین‌ها: ظرفیت سینما برای بیرون کشیدن واقعی‌ترین و قدرتمندترین احساسات از مخاطبان خود یکی از توانمندی‌های خارق العاده آن به عنوان یک رسانه محسوب می‌شود. از طریق دستکاری تصاویر و صدها، سینما می‌تواند مخاطب خود را چنان با یک داستان ساختگی درگیر سازد که آن‌ها ناگزیر واکنش نشان دهند انگار که آن داستان در دنیای […]

۴ام خرداد ۱۳۹۸ بدون نظر


برچسب ها