یک دانا

آرمانی

روزنامه همشهری – مرتضی کاردر: ناصر ایرانی از نسل نویسندگانی بود که از راهی طی‌شده می‌آمد. از یک سو تجربه سال‌ها نویسندگی و فعالیت سیاسی اجتماعی را داشت و از سوی دیگر چندان با دیگر نویسندگان جامعه روشنفکری سر سازگاری نداشت. در جوانی کار سیاسی را تجربه کرده بود و عضو سازمان جوانان حزب توده […]

۵ام آبان ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها