یک دانا

آبرامز

برترین ها: توسعه دهندگان نظامی و صنعتی در سال های اخیر کار بر روی نسل پیشرفته ی آینده تانک آبرامز آغاز کرده اند که به طور ویژه از سلاح ها، مهمات، هدف زن های لیزری و ردیاب های گرمایی پیشرفته استفاده می کند و می تواند به راحتی مدرن ترین تانک های روسی و چینی […]

۲۳ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها