یک دانا

آبانبارها

روزنامه قانون: آب مقدس‌ترین عنصر طبیعی در سرزمین کهن چشمه‌ها و قنات‌هاست. ایرانیان آب را آنچنان مقدس می‌دانستند که میهن خویش را «آب و خاک» می‌نامیدند. آب در ایران باستان جایگاه ویژه‌ای داشته تا جایی‌که آب نیز الهه‌ای به‌نام آناهیتا داشته‌ است. به‌باور ایرانیان باستان الهه آب، فرشته نگهبان چشمه‌ها و باران و نماد باروری، […]

۱۲ام مرداد ۱۳۹۷ بدون نظر


برچسب ها